Menu Zamknij

Oferta

PATOLOG s.c. realizuje usługi dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

W skład oferty wchodzą:

1. Badania histopatologiczne

2. Badania cytologii ginekologicznej wg The Bethesda System (również w ramach Programu Profilaktycznego Raka Szyjki Macicy NFZ)

3. Badania cytologii płynów i popłuczyn z jam ciała

4. Cytologia specjalna (materia z wycieku z sutka, ocena czystości pochwy)

5. Badania kliniczne z wykonaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej /BACC/

6. Biopsje gruboigłowe.

7. Badania śródoperacyjne.

8. Badania immunohistochemiczne wynikające z procedur diagnostycznych i dla uściślenia diagnozy celem ustalenia właściwej decyzji terapeutycznej.

9. Konsultacje kliniczno-patomorfologiczne.

10. Sekcje.